Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Zoznam

Typ údajov, ktorých hodnoty sú slovným zoznamom [Zdroj: UML 2.1.2 - modified]

Enumeration

data type whose values are enumeration literals [Source: UML 2.1.2 - modified]

Seznam

Typ dat, jehož hodnoty jsou slovním seznamem [Zdroj: UML 2.1.2 - modified]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7492/sk/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7521/sk/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)","href":"/glossary/term/7481/sk/z/1/letters","id":"7481"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/sk/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Zložený referenčný súradnicový systém","href":"/glossary/term/7474/sk/z/1/letters","id":"7474"},{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","href":"/glossary/term/7459/sk/z/1/letters","id":"7459"},{"name":"Zoznam","href":"/glossary/term/7319/sk/z/1/letters","id":"7319"},{"name":"Zoznam kódov","href":"/glossary/term/7304/sk/z/1/letters","id":"7304"}],"error":null},"term":[{"name":"Zoznam","language":"SK","description":"Typ údajov, ktorých hodnoty sú slovným zoznamom  [Zdroj: UML 2.1.2 - modified]","id":"7319"},{"name":"Enumeration","language":"EN","description":"data type whose values are enumeration literals  [Source: UML 2.1.2 - modified]","id":"7319"},{"name":"Seznam","language":"CZ","description":"Typ dat, jehož hodnoty jsou slovním seznamem  [Zdroj: UML 2.1.2 - modified]","id":"7319"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7319/sk/1/letters","current":"7319"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"sk"}}