Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Feature Catalogue

catalogue(s) containing definitions and descriptions of the spatial object types, their attributes and associated components occurring in one or more spatial data sets, together with any operations that may be applied [Source: ISO 19110 – modified]

Katalóg prvkov

Katalóg(y), obsahujúce definície a popisy typov priestorových objektov, ich atribútov a súvisiacich komponentov, objavujúcich sa v jednej alebo viacerých sadách priestorových údajov, spolu s operáciou, ktorú je možné aplikovať [Zdroj: ISO 19110 – modified]

Katalog prvků

Katalog(y), obsahující definice a popisy typů prostorových objektů, jejich atributů a souvisejících komponent, objevujících se v jedné nebo více sadách prostorových dat, spolu s operací, kterou je možné aplikovat [Zdroj: ISO 19110 – modified]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/f","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Feature","href":"/glossary/term/7323/en/f/1/letters","id":"7323"},{"name":"Feature Catalogue","href":"/glossary/term/7324/en/f/1/letters","id":"7324"},{"name":"Feature concept","href":"/glossary/term/7325/en/f/1/letters","id":"7325"},{"name":"Feature concept dictionary","href":"/glossary/term/7326/en/f/1/letters","id":"7326"},{"name":"Flow direction","href":"/glossary/term/7393/en/f/1/letters","id":"7393"},{"name":"Foreshore","href":"/glossary/term/7388/en/f/1/letters","id":"7388"},{"name":"Free text","href":"/glossary/term/7430/en/f/1/letters","id":"7430"}],"error":null},"term":[{"name":"Feature Catalogue","language":"EN","description":"catalogue(s) containing definitions and descriptions of the spatial object types, their attributes and associated components occurring in one or more spatial data sets, together with any operations that may be applied  [Source: ISO 19110 – modified]","id":"7324"},{"name":"Katalóg prvkov","language":"SK","description":"Katalóg(y), obsahujúce definície a popisy typov priestorových objektov, ich atribútov a súvisiacich komponentov, objavujúcich sa v jednej alebo viacerých sadách priestorových údajov, spolu s operáciou, ktorú je možné aplikovať  [Zdroj: ISO 19110 – modified]","id":"7324"},{"name":"Katalog prvků","language":"CZ","description":"Katalog(y), obsahující definice a popisy typů prostorových objektů, jejich atributů a souvisejících komponent, objevujících se v jedné nebo více sadách prostorových dat, spolu s operací, kterou je možné aplikovat  [Zdroj: ISO 19110 – modified]","id":"7324"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7324/en/1/letters","current":"7324"},"Action":{"type":1,"letter":"f","page":1,"lang":"en"}}