Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Feature concept dictionary

dictionary that contains definitions of and related descriptive information about concepts that may be specified in detail in a feature catalogue [Source: ISO/DIS 19126]

Slovník konceptu prvku

Slovník, ktorý obsahuje definície a príslušné popisné informácie o konceptoch, ktoré môžu byť detailne popísané v katalógu prvkov [Zdroj: ISO/DIS 19126]

Slovník konceptu prvku

Slovník, který obsahuje definice a příslušné popisné informace o konceptech, které mohou být detailně popsané v katalogu prvků [Zdroj: ISO/DIS 19126]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/f","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Feature","href":"/glossary/term/7323/en/f/1/letters","id":"7323"},{"name":"Feature Catalogue","href":"/glossary/term/7324/en/f/1/letters","id":"7324"},{"name":"Feature concept","href":"/glossary/term/7325/en/f/1/letters","id":"7325"},{"name":"Feature concept dictionary","href":"/glossary/term/7326/en/f/1/letters","id":"7326"},{"name":"Flow direction","href":"/glossary/term/7393/en/f/1/letters","id":"7393"},{"name":"Foreshore","href":"/glossary/term/7388/en/f/1/letters","id":"7388"},{"name":"Free text","href":"/glossary/term/7430/en/f/1/letters","id":"7430"}],"error":null},"term":[{"name":"Feature concept dictionary","language":"EN","description":"dictionary that contains definitions of and related descriptive information about concepts that may be specified in detail in a feature catalogue  [Source: ISO/DIS 19126]","id":"7326"},{"name":"Slovník konceptu prvku","language":"SK","description":"Slovník, ktorý obsahuje definície a príslušné popisné informácie o konceptoch, ktoré môžu byť detailne popísané v katalógu prvkov  [Zdroj: ISO/DIS 19126]","id":"7326"},{"name":"Slovník konceptu prvku","language":"CZ","description":"Slovník, který obsahuje definice a příslušné popisné informace o konceptech, které mohou být detailně popsané v katalogu prvků  [Zdroj: ISO/DIS 19126]","id":"7326"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7326/en/1/letters","current":"7326"},"Action":{"type":1,"letter":"f","page":1,"lang":"en"}}