Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Geografický souřadnicový systém

Souřadnicový systém umožňující lokalizaci jakéhokoli místa na Zemi prostřednictvím čísel a písmen [Zdroj: INSPIRE Directive]

Geografický súradnicový systém

Zosúladená súradnica ponúkajúca niekoľko rozlíšení s bežným pôvodným bodom a štandardizovaným určením a veľkosťou súradnicových buniek [Zdroj: INSPIRE Directive]

Geographical grid system

harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells [Source: INSPIRE Directive]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/cz/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"Generalizace","href":"/glossary/term/7693/cz/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetický souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7475/cz/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geografické ohraničení","href":"/glossary/term/7700/cz/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geografický identifikátor","href":"/glossary/term/7330/cz/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geografický souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7331/cz/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"geoportál INSPIRE","href":"/glossary/term/7338/cz/g/1/letters","id":"7338"},{"name":"Georeferencování","href":"/glossary/term/7694/cz/g/1/letters","id":"7694"}],"error":null},"term":[{"name":"Geografický souřadnicový systém","language":"CZ","description":"Souřadnicový systém umožňující lokalizaci jakéhokoli místa na Zemi prostřednictvím čísel a písmen [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7331"},{"name":"Geografický súradnicový systém","language":"SK","description":"Zosúladená súradnica ponúkajúca niekoľko rozlíšení s bežným pôvodným bodom a štandardizovaným  určením  a veľkosťou súradnicových buniek  [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7331"},{"name":"Geographical grid system","language":"EN","description":"harmonised multi-resolution grid with a common point of origin and standardised location and size of grid cells  [Source: INSPIRE Directive]","id":"7331"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7331/cz/1/letters","current":"7331"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"cz"}}