Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

geoportál INSPIRE

Internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 směrnice INSPIRE [Zdroj: INSPIRE Directive]

INSPIRE geoportál

V zmysle Internetovej stránky, alebo ekvivalentnej, poskytujúcej prístup k službám podľa Článku 11 (1) [Zdroj: INSPIRE Directive]

INSPIRE geo-portal

means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1) [Source: INSPIRE Directive]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/cz/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"Generalizace","href":"/glossary/term/7693/cz/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetický souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7475/cz/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geografické ohraničení","href":"/glossary/term/7700/cz/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geografický identifikátor","href":"/glossary/term/7330/cz/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geografický souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7331/cz/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"geoportál INSPIRE","href":"/glossary/term/7338/cz/g/1/letters","id":"7338"},{"name":"Georeferencování","href":"/glossary/term/7694/cz/g/1/letters","id":"7694"}],"error":null},"term":[{"name":"geoportál INSPIRE","language":"CZ","description":"Internetová stránka nebo podobné rozhraní zajišťující přístup ke službám uvedeným v čl. 11 odst. 1 směrnice INSPIRE  [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7338"},{"name":"INSPIRE geoportál","language":"SK","description":"V zmysle Internetovej stránky, alebo ekvivalentnej, poskytujúcej prístup k službám podľa Článku 11 (1) [Zdroj: INSPIRE Directive]","id":"7338"},{"name":"INSPIRE geo-portal","language":"EN","description":"means an Internet site, or equivalent, providing access to the services referred to in Article 11(1) [Source: INSPIRE Directive]","id":"7338"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7338/cz/1/letters","current":"7338"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"cz"}}