Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Lineárny referenčný systém

Referenčný systém, ktorý identifikuje umiestnenie odkazom na segment lineárneho priestorového objektu a vzdialenosťou príslušného segmentu od daného bodu [Zdroj: ISO 19116 - modified]

Linear reference system

reference system that identifies a location by reference to a segment of a linear spatial object and distance along that segment from a given point [Source: ISO 19116 - modified]

Lineární referenční systém

Referenční systém, který identifikuje umístění odkazem na segment lineárního prostorového objektu a vzdáleností příslušného segmentu od daného bodu [Zdroj: ISO 19116 - modified]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/l","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Lineárne referencovanie","href":"/glossary/term/7382/sk/l/1/letters","id":"7382"},{"name":"Lineárny prvok","href":"/glossary/term/7381/sk/l/1/letters","id":"7381"},{"name":"Lineárny referenčný systém","href":"/glossary/term/7345/sk/l/1/letters","id":"7345"}],"error":null},"term":[{"name":"Lineárny referenčný systém","language":"SK","description":"Referenčný systém, ktorý identifikuje umiestnenie odkazom na segment lineárneho priestorového objektu a vzdialenosťou príslušného segmentu od daného bodu  [Zdroj: ISO 19116 - modified]","id":"7345"},{"name":"Linear reference system","language":"EN","description":"reference system that identifies a location by reference to a segment of a linear spatial object and distance along that segment from a given point  [Source: ISO 19116 - modified]","id":"7345"},{"name":"Lineární referenční systém","language":"CZ","description":"Referenční systém, který identifikuje umístění odkazem na segment lineárního prostorového objektu a vzdáleností příslušného segmentu od daného bodu  [Zdroj: ISO 19116 - modified]","id":"7345"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7345/sk/1/letters","current":"7345"},"Action":{"type":1,"letter":"l","page":1,"lang":"sk"}}