Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Object referencing

consistent method of referencing spatial data to location using existing spatial objects [Source: DS-D2.5]

Referencovanie objektu

Konzistentná metóda referencovania priestorových údajov voči umiestneniu pri použití externých priestorových údajov [Zdroj: DS-D2.5]

Referencování objektu

Konzistentní metoda odkazování prostorových dat na jejich umístění při použití externích prostorových objektů [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/o","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Object","href":"/glossary/term/7351/en/o/1/letters","id":"7351"},{"name":"Object referencing","href":"/glossary/term/7352/en/o/1/letters","id":"7352"},{"name":"Ontology","href":"/glossary/term/7353/en/o/1/letters","id":"7353"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","href":"/glossary/term/7701/en/o/1/letters","id":"7701"},{"name":"Other service (Service)","href":"/glossary/term/7463/en/o/1/letters","id":"7463"}],"error":null},"term":[{"name":"Object referencing","language":"EN","description":"consistent method of referencing spatial data to location using existing spatial objects  [Source: DS-D2.5]","id":"7352"},{"name":"Referencovanie objektu","language":"SK","description":"Konzistentná metóda referencovania priestorových údajov voči umiestneniu pri použití externých priestorových údajov  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7352"},{"name":"Referencování objektu","language":"CZ","description":"Konzistentní metoda odkazování prostorových dat na jejich umístění při použití externích prostorových objektů  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7352"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7352/en/1/letters","current":"7352"},"Action":{"type":1,"letter":"o","page":1,"lang":"en"}}