Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Orgán veřejné moci

Znamená: (a) vláda nebo veřejný úřad včetně poradních orgánů na národní, oblastní nebo místní úrovni, (b) přirozeně nebo legálně určená osoba vykonávající veřejnou funkci správy podle zákona včetně specifických povinností, aktivit a služeb [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Orgán verejnej moci

Znamená: (a) vláda alebo verejný úrad, vrátane poradných orgánov na národnej, oblastnej alebo miestnej úrovni, (b) prirodzene alebo legálne určená osoba vykonávajúca verejnú funkciu správy podľa zákona, vrátane špecifických povinností, aktivít a služieb v [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Public authority

means:(a) any government or other public administration, including public advisory bodies, at national, regional or local level;(b) any natural or legal person performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment; and(c) any natural or legal person having public responsibilities or functions, or providing public services relating to the environment under the control of a body or person falling within (a) or (b).Member States may provide that when bodies or institutions are acting in a judicial or legislative capacity, they are not to be regarded as a public authority for the purposes of this Directive;required [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/o","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Objekt","href":"/glossary/term/7351/cz/o/1/letters","id":"7351"},{"name":"Oblast povodí","href":"/glossary/term/7416/cz/o/1/letters","id":"7416"},{"name":"Ontologie","href":"/glossary/term/7353/cz/o/1/letters","id":"7353"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","href":"/glossary/term/7701/cz/o/1/letters","id":"7701"},{"name":"Orgán veřejné moci","href":"/glossary/term/7355/cz/o/1/letters","id":"7355"}],"error":null},"term":[{"name":"Orgán veřejné moci","language":"CZ","description":"Znamená: (a) vláda nebo veřejný úřad včetně poradních orgánů na národní, oblastní nebo místní úrovni, (b) přirozeně nebo legálně určená osoba vykonávající veřejnou funkci správy podle zákona včetně specifických povinností, aktivit a služeb [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7355"},{"name":"Orgán verejnej moci","language":"SK","description":"Znamená: (a) vláda alebo verejný úrad, vrátane poradných orgánov na národnej, oblastnej alebo miestnej úrovni, (b) prirodzene alebo legálne určená osoba vykonávajúca verejnú funkciu správy podľa zákona, vrátane špecifických povinností, aktivít a služieb v [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7355"},{"name":"Public authority","language":"EN","description":"means:(a) any government or other public administration, including public advisory bodies, at national, regional or local level;(b) any natural or legal person performing public administrative functions under national law, including specific duties, activities or services in relation to the environment; and(c) any natural or legal person having public responsibilities or functions, or providing public services relating to the environment under the control of a body or person falling within (a) or (b).Member States may provide that when bodies or institutions are acting in a judicial or legislative capacity, they are not to be regarded as a public authority for the purposes of this Directive;required [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7355"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7355/cz/1/letters","current":"7355"},"Action":{"type":1,"letter":"o","page":1,"lang":"cz"}}