Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Mierka

Vzťah medzi dimenziami mapových prvkov a geografických predmetov predstavujúcich Zem, bežne vyjadrený ako zlomok alebo pomer. Mierka mapy 1: 100,000 alebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka mierky na mape sa rovná 100,000 tej istej jednoty na Zemi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Scale

The relation between the dimensions of features on a map and the geographic objects they represent on the earth, commonly expressed as a fraction or a ratio. A map scale of 1/100,000 or 1:100,000 means that one unit of measure on the map equals 100,000 of the same unit on the Earth. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Měřítko

Vztah mezi dimenzemi mapových prvků a geografických objektů představujících Zemi, běžně vyjádřený jako zlomek nebo poměr. Měřítko mapy 1: 100,000 nebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka měřítka na mapě se rovná 100,000 stejné jednoty na Zemi [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Mierka","language":"SK","description":"Vzťah medzi dimenziami mapových prvkov a geografických predmetov predstavujúcich Zem, bežne  vyjadrený ako zlomok alebo pomer. Mierka mapy 1: 100,000 alebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka mierky na mape sa rovná 100,000 tej istej jednoty na Zemi. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"},{"name":"Scale","language":"EN","description":"The relation between the dimensions of features on a map and the geographic objects they represent on the earth, commonly expressed as a fraction or a ratio. A map scale of 1/100,000 or 1:100,000 means that one unit of measure on the map equals 100,000 of the same unit on the Earth.  [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"},{"name":"Měřítko","language":"CZ","description":"Vztah mezi dimenzemi mapových prvků a geografických objektů představujících Zemi, běžně vyjádřený jako zlomek nebo poměr. Měřítko mapy 1: 100,000 nebo 1/100,000 znamená, že jedna jednotka měřítka na mapě se rovná 100,000 stejné jednoty na Zemi [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7361"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7361/sk/1/search","current":"7361"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}