Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Typ priestorového objektu

Klasifikácia priestorových objektov [Zdroj: DS-D2.5]

Spatial object type

classification of spatial objects [Source: DS-D2.5]

Typ prostorového objektu

Klasifikace prostorových objektů [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/t","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Téma","href":"/glossary/term/7372/sk/t/1/letters","id":"7372"},{"name":"Topologická medzera","href":"/glossary/term/7468/sk/t/1/letters","id":"7468"},{"name":"Topologický prekryv","href":"/glossary/term/7470/sk/t/1/letters","id":"7470"},{"name":"Transformácia","href":"/glossary/term/7374/sk/t/1/letters","id":"7374"},{"name":"Transformačná služba (transformácia)","href":"/glossary/term/7461/sk/t/1/letters","id":"7461"},{"name":"Trasa hĺbkovej (podvodnej) trasy","href":"/glossary/term/7479/sk/t/1/letters","id":"7479"},{"name":"Tretia strana","href":"/glossary/term/7373/sk/t/1/letters","id":"7373"},{"name":"Trieda","href":"/glossary/term/7303/sk/t/1/letters","id":"7303"},{"name":"Typ priestorového objektu","href":"/glossary/term/7366/sk/t/1/letters","id":"7366"}],"error":null},"term":[{"name":"Typ priestorového objektu","language":"SK","description":"Klasifikácia priestorových objektov  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7366"},{"name":"Spatial object type","language":"EN","description":"classification of spatial objects  [Source: DS-D2.5]","id":"7366"},{"name":"Typ prostorového objektu","language":"CZ","description":"Klasifikace prostorových objektů  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7366"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7366/sk/1/letters","current":"7366"},"Action":{"type":1,"letter":"t","page":1,"lang":"sk"}}