Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Ledovec

Rozsáhlá masa sněhu a ledu pomalu se pohybující dolů kopcem nebo údolím nad sněhovou čárou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Ľadovec

Rozsiahla masa snehu a ľadu pomaly sa pohybujúca dole kopcom alebo údolím sponad snehovej čiary [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Glacier

A large mass of snow and ice moving slowly down a slope or valley from above the snowline [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/l","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Ledovec","href":"/glossary/term/7386/cz/l/1/letters","id":"7386"},{"name":"Lineární prvek","href":"/glossary/term/7381/cz/l/1/letters","id":"7381"},{"name":"Lineární referencování","href":"/glossary/term/7382/cz/l/1/letters","id":"7382"},{"name":"Lineární referenční systém","href":"/glossary/term/7345/cz/l/1/letters","id":"7345"}],"error":null},"term":[{"name":"Ledovec","language":"CZ","description":"Rozsáhlá masa sněhu a ledu pomalu se pohybující dolů kopcem nebo údolím nad sněhovou čárou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"},{"name":"Ľadovec","language":"SK","description":"Rozsiahla masa snehu a ľadu pomaly sa pohybujúca dole kopcom alebo údolím sponad snehovej čiary [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"},{"name":"Glacier","language":"EN","description":"A large mass of snow and ice moving slowly down a slope or valley from above the snowline [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7386/cz/1/letters","current":"7386"},"Action":{"type":1,"letter":"l","page":1,"lang":"cz"}}