Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Žiadne výsledky.

Výsledky hľadania

Ľadovec

Rozsiahla masa snehu a ľadu pomaly sa pohybujúca dole kopcom alebo údolím sponad snehovej čiary [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Glacier

A large mass of snow and ice moving slowly down a slope or valley from above the snowline [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Ledovec

Rozsáhlá masa sněhu a ledu pomalu se pohybující dolů kopcem nebo údolím nad sněhovou čárou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":0,"url":"/glossary/letters/sk/��","next":null,"prev":null},"terms":[],"error":"ERROR_PATTERN_NOT_FOUND"},"term":[{"name":"Ľadovec","language":"SK","description":"Rozsiahla masa snehu a ľadu pomaly sa pohybujúca dole kopcom alebo údolím sponad snehovej čiary [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"},{"name":"Glacier","language":"EN","description":"A large mass of snow and ice moving slowly down a slope or valley from above the snowline [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"},{"name":"Ledovec","language":"CZ","description":"Rozsáhlá masa sněhu a ledu pomalu se pohybující dolů kopcem nebo údolím nad sněhovou čárou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7386"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7386/sk/1/letters","current":"7386"},"Action":{"type":1,"letter":"��","page":1,"lang":"sk"}}