Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Wharf

A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Prístavisko

Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Přístaviště

Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/w","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Web Coverage Service (WCS)","href":"/glossary/term/7682/en/w/1/letters","id":"7682"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","href":"/glossary/term/7681/en/w/1/letters","id":"7681"},{"name":"Web Map Service (WMS)","href":"/glossary/term/7680/en/w/1/letters","id":"7680"},{"name":"Well","href":"/glossary/term/7409/en/w/1/letters","id":"7409"},{"name":"Wharf","href":"/glossary/term/7402/en/w/1/letters","id":"7402"}],"error":null},"term":[{"name":"Wharf","language":"EN","description":"A structure built along or at an angle to the shore of navigable waters so that ships may lie alongside to receive and discharge cargo and passenger [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Prístavisko","language":"SK","description":"Štruktúra vybudovaná pozdĺž alebo lemujúc pobrežie splavných vôd tak, že lode môžu pristaviť pozdĺž a naložiť a vyložiť náklad a odísť. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"},{"name":"Přístaviště","language":"CZ","description":"Struktura vybudovaná podél nebo lemující pobřeží splavných vod tak, že lodě mohou přistavit podél, naložit/vyložit náklad a odplout [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7402"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7402/en/1/letters","current":"7402"},"Action":{"type":1,"letter":"w","page":1,"lang":"en"}}