Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Sonda

Díra vyvrtaná nebo vykopaná do země nebo mořského dna za účelem čerpaní tekutin nebo plynů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Sonda

Diera vyvŕtaná alebo vykopaná do zeme alebo morského dna za účelom čerpania tekutín alebo plynov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Well

A hole drilled or dug into the earth or sea bed for the extraction of liquids or gases [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":2,"url":"/glossary/letters/cz/s","next":"/glossary/letters/cz/s/2","prev":null},"terms":[{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7315/cz/s/1/letters","id":"7315"},{"name":"Série souborů prostorových dat","href":"/glossary/term/7436/cz/s/1/letters","id":"7436"},{"name":"Seznam","href":"/glossary/term/7319/cz/s/1/letters","id":"7319"},{"name":"Seznam kódů","href":"/glossary/term/7304/cz/s/1/letters","id":"7304"},{"name":"Shapefile","href":"/glossary/term/7692/cz/s/1/letters","id":"7692"},{"name":"Slovník konceptu prvku","href":"/glossary/term/7326/cz/s/1/letters","id":"7326"},{"name":"Složený referenční souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7474/cz/s/1/letters","id":"7474"},{"name":"Služba stahování dat (stažení)","href":"/glossary/term/7460/cz/s/1/letters","id":"7460"},{"name":"Služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7363/cz/s/1/letters","id":"7363"},{"name":"Služby založené na prostorových datech - klasifikace","href":"/glossary/term/7464/cz/s/1/letters","id":"7464"},{"name":"Směr toku","href":"/glossary/term/7393/cz/s/1/letters","id":"7393"},{"name":"Sněhové pole","href":"/glossary/term/7387/cz/s/1/letters","id":"7387"},{"name":"Sonda","href":"/glossary/term/7409/cz/s/1/letters","id":"7409"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7314/cz/s/1/letters","id":"7314"},{"name":"Soubor prostorových dat","href":"/glossary/term/7364/cz/s/1/letters","id":"7364"},{"name":"Souřadnicový referenční systém","href":"/glossary/term/7423/cz/s/1/letters","id":"7423"},{"name":"Souřadnicový systém","href":"/glossary/term/7424/cz/s/1/letters","id":"7424"},{"name":"Soutok","href":"/glossary/term/7415/cz/s/1/letters","id":"7415"},{"name":"Specifikace dat","href":"/glossary/term/7316/cz/s/1/letters","id":"7316"},{"name":"Statická segmentace","href":"/glossary/term/7383/cz/s/1/letters","id":"7383"}],"error":null},"term":[{"name":"Sonda","language":"CZ","description":"Díra vyvrtaná nebo vykopaná do země nebo mořského dna za účelem čerpaní tekutin nebo plynů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"},{"name":"Sonda","language":"SK","description":"Diera vyvŕtaná alebo vykopaná do zeme alebo morského dna za účelom čerpania tekutín alebo plynov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"},{"name":"Well","language":"EN","description":"A hole drilled or dug into the earth or sea bed for the extraction of liquids or gases [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7409"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7409/cz/1/letters","current":"7409"},"Action":{"type":1,"letter":"s","page":1,"lang":"cz"}}