Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Bod siete

Bod umiestnený na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti (z: ISO 19123) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Grid point

Point located at the intersection of two or more curves in a grid (from: ISO 19123) [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Bod sítě

Bod umístněný na průsečíku dvou nebo více křivek v síti [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/b","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Bajt","href":"/glossary/term/7689/sk/b/1/letters","id":"7689"},{"name":"Bifurkácia (rozvetvenie)","href":"/glossary/term/7413/sk/b/1/letters","id":"7413"},{"name":"Bod siete","href":"/glossary/term/7426/sk/b/1/letters","id":"7426"},{"name":"Breh rieky","href":"/glossary/term/7389/sk/b/1/letters","id":"7389"},{"name":"Bunka mriežky","href":"/glossary/term/7476/sk/b/1/letters","id":"7476"}],"error":null},"term":[{"name":"Bod siete","language":"SK","description":"Bod umiestnený na priesečníku dvoch alebo viacerých kriviek v sieti (z: ISO 19123) [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7426"},{"name":"Grid point","language":"EN","description":"Point located at the intersection of two or more curves in a grid (from: ISO 19123) [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7426"},{"name":"Bod sítě","language":"CZ","description":"Bod umístněný na průsečíku dvou nebo více křivek v síti  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7426"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7426/sk/1/letters","current":"7426"},"Action":{"type":1,"letter":"b","page":1,"lang":"sk"}}