Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Jmenný prostor

Souhrn jmen určený referencí jednotným identifikátorem zdroje (URI), který se používá v dokumentech v jazyce XML jako jména prvků a atributů [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Menná oblasť

Zbierka mien identifikovaných podľa identifikačného odporučenia jednotného zdroja (URI) ktoré sa využíva v predlžiteľných značkovacích jazykových (XML) dokumentoch ako meno prvku a meno atribútu. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Namespace

Means a collection of names, identified by a uniform resource identifier (URI) reference, which are used in extensible markup language (XML) documents as element names and attribute names; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/j","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Jazyk konceptuálního schématu","href":"/glossary/term/7307/cz/j/1/letters","id":"7307"},{"name":"Jazykový text","href":"/glossary/term/7346/cz/j/1/letters","id":"7346"},{"name":"Jedinečný identifikátor objektu","href":"/glossary/term/7375/cz/j/1/letters","id":"7375"},{"name":"Jednotka","href":"/glossary/term/7376/cz/j/1/letters","id":"7376"},{"name":"Jiná služba","href":"/glossary/term/7463/cz/j/1/letters","id":"7463"},{"name":"Jmenný prostor","href":"/glossary/term/7433/cz/j/1/letters","id":"7433"}],"error":null},"term":[{"name":"Jmenný prostor","language":"CZ","description":"Souhrn jmen určený referencí jednotným identifikátorem zdroje (URI), který se používá v dokumentech v jazyce XML jako jména prvků a atributů  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7433"},{"name":"Menná oblasť","language":"SK","description":"Zbierka mien identifikovaných podľa  identifikačného odporučenia jednotného zdroja (URI) ktoré sa využíva v predlžiteľných značkovacích jazykových (XML) dokumentoch ako meno prvku a meno atribútu. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7433"},{"name":"Namespace","language":"EN","description":"Means a collection of names, identified by a uniform resource identifier (URI) reference, which are used in extensible markup language (XML) documents as element names and attribute names; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7433"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7433/cz/1/letters","current":"7433"},"Action":{"type":1,"letter":"j","page":1,"lang":"cz"}}