Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Kvalita

Souhrn charakteristik produktu, které souvisejí s jeho schopností uspokojovat stanovené a očekávané potřeby v souladu s normou EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Kvalita

Znamená úplnosť charakteristík produktu, ktorý sa podieľa na schopnosti uspokojiť stanovené a skryté potreby podľa noriem EN ISO 19101. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Quality

Means the totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy stated and implied needs, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/k","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Kanál / Propust","href":"/glossary/term/7404/cz/k/1/letters","id":"7404"},{"name":"Kartografie","href":"/glossary/term/7691/cz/k/1/letters","id":"7691"},{"name":"Kartogram","href":"/glossary/term/7697/cz/k/1/letters","id":"7697"},{"name":"Katalog prvků","href":"/glossary/term/7324/cz/k/1/letters","id":"7324"},{"name":"Katastrální mezera","href":"/glossary/term/7467/cz/k/1/letters","id":"7467"},{"name":"Katastrální překryv","href":"/glossary/term/7469/cz/k/1/letters","id":"7469"},{"name":"Koncept prvků","href":"/glossary/term/7325/cz/k/1/letters","id":"7325"},{"name":"Konceptuální model","href":"/glossary/term/7305/cz/k/1/letters","id":"7305"},{"name":"Konceptuální schéma","href":"/glossary/term/7306/cz/k/1/letters","id":"7306"},{"name":"Kontrolované mezery katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7485/cz/k/1/letters","id":"7485"},{"name":"Kontrolované překrytí katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7487/cz/k/1/letters","id":"7487"},{"name":"Kvalita","href":"/glossary/term/7434/cz/k/1/letters","id":"7434"}],"error":null},"term":[{"name":"Kvalita","language":"CZ","description":"Souhrn charakteristik produktu, které souvisejí s jeho schopností uspokojovat stanovené a očekávané potřeby v souladu s normou EN ISO 19101  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7434"},{"name":"Kvalita","language":"SK","description":"Znamená úplnosť charakteristík produktu, ktorý sa podieľa na schopnosti uspokojiť stanovené  a skryté potreby podľa noriem EN ISO 19101. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7434"},{"name":"Quality","language":"EN","description":"Means the totality of characteristics of a product that bear on its ability to satisfy stated and implied needs, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7434"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7434/cz/1/letters","current":"7434"},"Action":{"type":1,"letter":"k","page":1,"lang":"cz"}}