Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Vyhledávací služba (vyhledávání)

Služba umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Vyhľadávacia služba (vyhľadávanie)

Služby umožňujúce vyhľadávanie priestorových súborov dát a služieb na základe obsahu zhodujúcim sa s metaúdajmi a zobrazujúcim obsah metaúdajov. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Discovery service (Discovery)

Services making it possible to search for spatial data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/v","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Vektor","href":"/glossary/term/7683/cz/v/1/letters","id":"7683"},{"name":"Velká řeka","href":"/glossary/term/7395/cz/v/1/letters","id":"7395"},{"name":"Velké jezero","href":"/glossary/term/7396/cz/v/1/letters","id":"7396"},{"name":"Vícejazyčný","href":"/glossary/term/7349/cz/v/1/letters","id":"7349"},{"name":"Vícenásobná reprezentace","href":"/glossary/term/7350/cz/v/1/letters","id":"7350"},{"name":"Vodonosná vrstva","href":"/glossary/term/7417/cz/v/1/letters","id":"7417"},{"name":"Volný text","href":"/glossary/term/7430/cz/v/1/letters","id":"7430"},{"name":"Všeobecný model prvků","href":"/glossary/term/7329/cz/v/1/letters","id":"7329"},{"name":"Vyhledávací služba (vyhledávání)","href":"/glossary/term/7458/cz/v/1/letters","id":"7458"},{"name":"Výrazně změněný","href":"/glossary/term/7412/cz/v/1/letters","id":"7412"},{"name":"Vyvolání služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7462/cz/v/1/letters","id":"7462"},{"name":"Význačný bod","href":"/glossary/term/7483/cz/v/1/letters","id":"7483"},{"name":"Významně změněné vodní těleso","href":"/glossary/term/7400/cz/v/1/letters","id":"7400"},{"name":"Vztažný bod letiště","href":"/glossary/term/7477/cz/v/1/letters","id":"7477"}],"error":null},"term":[{"name":"Vyhledávací služba (vyhledávání)","language":"CZ","description":"Služba umožňující vyhledání souborů prostorových dat a služeb založených na prostorových datech na základě obsahu odpovídajících metadat a umožňující zobrazení obsahu metadat  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7458"},{"name":"Vyhľadávacia služba (vyhľadávanie)","language":"SK","description":"Služby umožňujúce vyhľadávanie priestorových súborov dát a služieb na základe obsahu zhodujúcim sa s metaúdajmi a zobrazujúcim obsah metaúdajov. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7458"},{"name":"Discovery service (Discovery)","language":"EN","description":"Services making it possible to search for spatial data sets and services on the basis of the content of the corresponding metadata and to display the content of the metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7458"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7458/cz/1/letters","current":"7458"},"Action":{"type":1,"letter":"v","page":1,"lang":"cz"}}