Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Geodetic coordinate system

A coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Geodetický súradnicový systém

Súradnicový systém, v ktorom je poloha špecifikovaná zemepisnou šírkou, zemepisnou dĺžkou a (v prípade trojrozmerného systému) eliptickou výškou, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Geodetický souřadnicový systém

Souřadnicový systém, v němž je poloha specifikovaná zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a (v případě trojrozměrného systému) eliptickou výškou, podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/en/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"General Feature model","href":"/glossary/term/7329/en/g/1/letters","id":"7329"},{"name":"Generalization","href":"/glossary/term/7693/en/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetic coordinate system","href":"/glossary/term/7475/en/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geographic bounding box","href":"/glossary/term/7700/en/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geographic identifier","href":"/glossary/term/7330/en/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geographical grid system","href":"/glossary/term/7331/en/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"Georeferencing","href":"/glossary/term/7694/en/g/1/letters","id":"7694"},{"name":"Glacier","href":"/glossary/term/7386/en/g/1/letters","id":"7386"},{"name":"Grid","href":"/glossary/term/7472/en/g/1/letters","id":"7472"},{"name":"Grid cell","href":"/glossary/term/7476/en/g/1/letters","id":"7476"},{"name":"Grid point","href":"/glossary/term/7426/en/g/1/letters","id":"7426"}],"error":null},"term":[{"name":"Geodetic coordinate system","language":"EN","description":"A coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"},{"name":"Geodetický súradnicový systém","language":"SK","description":"Súradnicový systém, v ktorom je poloha špecifikovaná zemepisnou šírkou, zemepisnou dĺžkou a (v prípade trojrozmerného systému) eliptickou výškou, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"},{"name":"Geodetický souřadnicový systém","language":"CZ","description":"Souřadnicový systém, v němž je poloha specifikovaná zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a (v případě trojrozměrného systému) eliptickou výškou, podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7475/en/1/letters","current":"7475"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"en"}}