Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Geodetický súradnicový systém

Súradnicový systém, v ktorom je poloha špecifikovaná zemepisnou šírkou, zemepisnou dĺžkou a (v prípade trojrozmerného systému) eliptickou výškou, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Geodetic coordinate system

A coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Geodetický souřadnicový systém

Souřadnicový systém, v němž je poloha specifikovaná zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a (v případě trojrozměrného systému) eliptickou výškou, podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/sk/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"Generalizácia ","href":"/glossary/term/7693/sk/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetický súradnicový systém","href":"/glossary/term/7475/sk/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geografické ohraničenie","href":"/glossary/term/7700/sk/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geografický identifikátor","href":"/glossary/term/7330/sk/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geografický súradnicový systém","href":"/glossary/term/7331/sk/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"Georeferencovanie","href":"/glossary/term/7694/sk/g/1/letters","id":"7694"}],"error":null},"term":[{"name":"Geodetický súradnicový systém","language":"SK","description":"Súradnicový systém, v ktorom je poloha špecifikovaná zemepisnou šírkou, zemepisnou dĺžkou a (v prípade trojrozmerného systému) eliptickou výškou, v zmysle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"},{"name":"Geodetic coordinate system","language":"EN","description":"A coordinate system in which position is specified by geodetic latitude, geodetic longitude and (in the three-dimensional case) ellipsoidal height, in accordance with EN ISO 19111 [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"},{"name":"Geodetický souřadnicový systém","language":"CZ","description":"Souřadnicový systém, v němž je poloha specifikovaná zeměpisnou šířkou, zeměpisnou délkou a (v případě trojrozměrného systému) eliptickou výškou, podle EN ISO 19111 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7475"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7475/sk/1/letters","current":"7475"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"sk"}}