Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Trasa na volném moři

Trasa v určené oblasti v rámci definovaných omezení, na které byl proveden přesný průzkum z hlediska vzdálenosti mořského dna a překážek pod vodou k minimální uvedené hloubce vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Trasa hĺbkovej (podvodnej) trasy

Trasa v navrhnutej oblasti v rámci určených limitov, ktorá bola presne zmapovaná kvôli vyčisteniu morského dna a zaplavená prekážkami na minimum indikujúce hĺbku vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Deep water route

A route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/t","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Téma","href":"/glossary/term/7372/cz/t/1/letters","id":"7372"},{"name":"Tematický identifikátor","href":"/glossary/term/7371/cz/t/1/letters","id":"7371"},{"name":"Topologická mezera","href":"/glossary/term/7468/cz/t/1/letters","id":"7468"},{"name":"Topologický překryv","href":"/glossary/term/7470/cz/t/1/letters","id":"7470"},{"name":"Transformace","href":"/glossary/term/7374/cz/t/1/letters","id":"7374"},{"name":"Transformační služba (transformace)","href":"/glossary/term/7461/cz/t/1/letters","id":"7461"},{"name":"Trasa na volném moři","href":"/glossary/term/7479/cz/t/1/letters","id":"7479"},{"name":"Třetí strana","href":"/glossary/term/7373/cz/t/1/letters","id":"7373"},{"name":"Třída","href":"/glossary/term/7303/cz/t/1/letters","id":"7303"},{"name":"Typ prostorového objektu","href":"/glossary/term/7366/cz/t/1/letters","id":"7366"}],"error":null},"term":[{"name":"Trasa na volném moři","language":"CZ","description":"Trasa v určené oblasti v rámci definovaných omezení, na které byl proveden přesný průzkum z hlediska vzdálenosti mořského dna a překážek pod vodou k minimální uvedené hloubce vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7479"},{"name":"Trasa hĺbkovej (podvodnej) trasy","language":"SK","description":"Trasa v navrhnutej oblasti v rámci určených  limitov, ktorá bola presne zmapovaná kvôli vyčisteniu morského dna  a zaplavená prekážkami na minimum indikujúce hĺbku vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7479"},{"name":"Deep water route","language":"EN","description":"A route in a designated area within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea bottom and submerged obstacles to a minimum indicated depth of water [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7479"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7479/cz/1/letters","current":"7479"},"Action":{"type":1,"letter":"t","page":1,"lang":"cz"}}