Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Kontrolované medzery katastrálnych parciel

Územie, ktoré sa nepredpokladá, že bude pokryté katastrálnymi parcelami z dôvodu národných nariadení. V reálnom svete je to medzera [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

CP controlled gap

Area which is not supposed to be covered by cadastral parcels, due to national regulation. Gap in the real world [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Kontrolované mezery katastrálních parcel

Území, u kterého se nepředpokládá, že bude pokryto katastrálními parcelami z důvodu národních nařízení; v skutečném světě se jedná o mezeru [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Kontrolované medzery katastrálnych parciel","language":"SK","description":"Územie, ktoré sa nepredpokladá, že bude pokryté katastrálnymi parcelami z dôvodu národných nariadení. V reálnom svete je to medzera [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7485"},{"name":"CP controlled gap","language":"EN","description":"Area which is not supposed to be covered by cadastral parcels, due to national regulation. Gap in the real world [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7485"},{"name":"Kontrolované mezery katastrálních parcel","language":"CZ","description":"Území, u kterého se nepředpokládá, že bude pokryto katastrálními parcelami z důvodu národních nařízení; v skutečném světě se jedná o mezeru [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7485"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7485/sk/1/search","current":"7485"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}