Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Datová sada

Identifikovatelná skupina prostorových dat [Zdroj: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]

Údajová sada

Identifikovateľná sada údajov [Zdroj: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]

Dataset

Identifiable collection of data [Source: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/d","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Dálkový průzkum Země","href":"/glossary/term/7690/cz/d/1/letters","id":"7690"},{"name":"Data (referenční systém)","href":"/glossary/term/7425/cz/d/1/letters","id":"7425"},{"name":"Datová sada","href":"/glossary/term/7493/cz/d/1/letters","id":"7493"},{"name":"Datový produkt","href":"/glossary/term/7312/cz/d/1/letters","id":"7312"},{"name":"Dynamická segmentace","href":"/glossary/term/7380/cz/d/1/letters","id":"7380"}],"error":null},"term":[{"name":"Datová sada","language":"CZ","description":"Identifikovatelná skupina prostorových dat  [Zdroj: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]","id":"7493"},{"name":"Údajová sada","language":"SK","description":"Identifikovateľná sada údajov  [Zdroj: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]","id":"7493"},{"name":"Dataset","language":"EN","description":"Identifiable collection of data  [Source: ISO 19115:2005, Geographic information — Metadata]","id":"7493"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7493/cz/1/letters","current":"7493"},"Action":{"type":1,"letter":"d","page":1,"lang":"cz"}}