Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Web Feature Service (WFS)

OGC Web Feature Service umožňuje klientovi získať a aktualizovať priestorové dáta kódované v Geography Markup Language (GML) z viacerých WFS služieb. [Zdroj: OGC Network]

Web Feature Service (WFS)

The OGC Web Feature Service allows a client to retrieve and update geospatial data encoded in Geography Markup Language (GML) from multiple Web Feature Services. [Source: OGC Network]

Web Feature Service (WFS)

OGC Web Feature Service umožňuje klientu získat a aktualizovat prostorová data kódované v Geography Markup Language (GML) z více WFS služeb. [Zdroj: OGC Network]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/w","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Web Coverage Service (WCS)","href":"/glossary/term/7682/sk/w/1/letters","id":"7682"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","href":"/glossary/term/7681/sk/w/1/letters","id":"7681"},{"name":"Webová mapová služba (WMS)","href":"/glossary/term/7680/sk/w/1/letters","id":"7680"}],"error":null},"term":[{"name":"Web Feature Service (WFS)","language":"SK","description":"OGC Web Feature Service umožňuje klientovi získať a aktualizovať priestorové dáta kódované v Geography Markup Language (GML) z viacerých WFS služieb. [Zdroj: OGC Network]","id":"7681"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","language":"EN","description":"The OGC Web Feature Service allows a client to retrieve and update geospatial data encoded in Geography Markup Language (GML) from multiple Web Feature Services. [Source: OGC Network]","id":"7681"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","language":"CZ","description":"OGC Web Feature Service umožňuje klientu získat a aktualizovat prostorová data kódované v Geography Markup Language (GML) z více WFS služeb. [Zdroj: OGC Network]","id":"7681"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7681/sk/1/letters","current":"7681"},"Action":{"type":1,"letter":"w","page":1,"lang":"sk"}}