Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Catalog Service for the Web (CSW)

OGC Catalogue Service interface standard specifikuje designový vzor pro definici rozhraní pro publikaci a vyhledávání souboru popisných informací (metadat) o prostorových údajích, službách a souvisejících informačních objektech. Poskytovatelé zdrojů, jakými jsou například poskytovatelé obsahu, používají katalogy na registraci metadat, které jsou v souladu s výběrem informačního modelu poskytovatele. Takové modely obsahují popis souřadnicových systémů a tematických informací. Klientské aplikace následně můžou velmi efektivně vyhledávat prostorová data. [Zdroj: OSGeo Live]

Catalog Service for the Web (CSW)

OGC Catalogue Service interface standard špecifikuje dizajnový vzor pre definíciu rozhrania pre publikáciu a vyhľadávanie súboru popisných informácií (metadát) o priestorových údajoch, službách a súvisiacich informačných objektoch. Poskytovatelia zdrojov, akými sú napríklad poskytovatelia obsahu, používajú katalógy na registráciu metadát, ktoré sú v súlade s výberom informačného modelu poskytovateľa. Takéto modely obsahujú popis súradnicových systémov a tematických informácií. Klientské aplikácie následne môžu veľmi efektívne vyhľadávať priestorové údaje. [Zdroj: OSGeo Live]

Catalog Service for the Web (CSW)

The OGC Catalogue Service interface standard specifies a design pattern for defining interfaces to publish and search collections of descriptive information (metadata) about geospatial data, services and related information objects. Providers of resources, such as content providers, use catalogues to register metadata that conform to the provider’s choice of an information model; such models include descriptions of spatial references and thematic information. Client applications can then search for geospatial data and services in very efficient ways. [Source: OSGeo Live]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/c","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","href":"/glossary/term/7684/cz/c/1/letters","id":"7684"},{"name":"Cisterna","href":"/glossary/term/7408/cz/c/1/letters","id":"7408"},{"name":"Chráněná oblast","href":"/glossary/term/7421/cz/c/1/letters","id":"7421"},{"name":"Chráněné území","href":"/glossary/term/7679/cz/c/1/letters","id":"7679"},{"name":"Chráněné území","href":"/glossary/term/7422/cz/c/1/letters","id":"7422"}],"error":null},"term":[{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","language":"CZ","description":"OGC Catalogue Service interface standard specifikuje designový vzor pro definici rozhraní pro publikaci a vyhledávání souboru popisných informací (metadat) o prostorových údajích, službách a souvisejících informačních objektech. Poskytovatelé zdrojů, jakými jsou například poskytovatelé obsahu, používají katalogy na registraci metadat, které jsou v souladu s výběrem informačního modelu poskytovatele. Takové modely obsahují popis souřadnicových systémů a tematických informací. Klientské aplikace následně můžou velmi efektivně vyhledávat prostorová data. [Zdroj: OSGeo Live]","id":"7684"},{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","language":"SK","description":"OGC Catalogue Service interface standard špecifikuje dizajnový vzor pre definíciu rozhrania pre publikáciu a vyhľadávanie súboru popisných informácií (metadát) o priestorových údajoch, službách a súvisiacich informačných objektoch. Poskytovatelia zdrojov, akými sú napríklad poskytovatelia obsahu, používajú katalógy na registráciu metadát, ktoré sú v súlade s výberom informačného modelu poskytovateľa. Takéto modely obsahujú popis súradnicových systémov a tematických informácií. Klientské aplikácie následne môžu veľmi efektívne vyhľadávať priestorové údaje. [Zdroj: OSGeo Live]","id":"7684"},{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","language":"EN","description":"The OGC Catalogue Service interface standard specifies a design pattern for defining interfaces to publish and search collections of descriptive information (metadata) about geospatial data, services and related information objects. Providers of resources, such as content providers, use catalogues to register metadata that conform to the provider’s choice of an information model; such models include descriptions of spatial references and thematic information. Client applications can then search for geospatial data and services in very efficient ways. [Source: OSGeo Live]","id":"7684"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7684/cz/1/letters","current":"7684"},"Action":{"type":1,"letter":"c","page":1,"lang":"cz"}}