Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Fototriangulácia

Určenie horizontálnych alebo vertikálnych súradníc z meraní uhla, vzdialenosti alebo súradníc bodov na prekrývajúcich sa snímkach. Fototriangulácia sa rozdeľuje na leteckú a pozemnú v závislosti od toho, či boli snímky zberané na zemi alebo vo vzduchu. Zvyčajný názov pre leteckú fototrianguláciu je aerotriangulácia. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

Phototriangulation

The determination of horizontal or vertical coordinates from measurements of angle, distance, or coordinates of points on overlapping photographs. Phototriangulation is classified as terrestrial or aerial, depending on whether the photographs were taken on the ground or from the air. Aerial phototriangulation is usually called "aerotriangulation". [Source: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

Fototriangulace

Určení horizontálních nebo vertikálních souřadnic z měření úhlu, vzdálenosti nebo souřadnic bodů na překrývajících se snímcích. Fototriangulace se rozděluje na leteckou a pozemní v závislosti na tom, zda byli snímky sbírané na zemi nebo ve vzduchu. Obvyklý název pro leteckou fototriangulaci je aerotriangulace. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/f","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Fototriangulácia","href":"/glossary/term/7687/sk/f/1/letters","id":"7687"}],"error":null},"term":[{"name":"Fototriangulácia","language":"SK","description":"Určenie horizontálnych alebo vertikálnych súradníc z meraní uhla, vzdialenosti alebo súradníc bodov na prekrývajúcich sa snímkach. Fototriangulácia sa rozdeľuje na leteckú a pozemnú v závislosti od toho, či boli snímky zberané na zemi alebo vo vzduchu. Zvyčajný názov pre leteckú fototrianguláciu je aerotriangulácia. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]","id":"7687"},{"name":"Phototriangulation","language":"EN","description":"The determination of horizontal or vertical coordinates from measurements of angle, distance, or coordinates of points on overlapping photographs. Phototriangulation is classified as terrestrial or aerial, depending on whether the photographs were taken on the ground or from the air. Aerial phototriangulation is usually called \"aerotriangulation\". [Source: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]  ","id":"7687"},{"name":"Fototriangulace","language":"CZ","description":"Určení horizontálních nebo vertikálních souřadnic z měření úhlu, vzdálenosti nebo souřadnic bodů na překrývajících se snímcích. Fototriangulace se rozděluje na leteckou a pozemní v závislosti na tom, zda byli snímky sbírané na zemi nebo ve vzduchu. Obvyklý název pro leteckou fototriangulaci je aerotriangulace. [Zdroj: Geodetic Glossary - National Geodetic Survey]","id":"7687"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7687/sk/1/letters","current":"7687"},"Action":{"type":1,"letter":"f","page":1,"lang":"sk"}}