Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Anaglyf

Stereo obraz vytvorený prekrytím 2 obrazov zachytávajúcich rovnaké územie. Obrazy sú zobrazené v komplementárnych farbách, zvyčajne v červenej a modrej alebo zelenej. Pri prezeraní obrazov cez filtre korešpondujúcich farieb obrazy pôsobia ako jeden trojdimenzionálny obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Anaglyph

A stereo image made by superimposing two images of the same area. The images are displayed in complementary colours, usually red and blue or green. When viewed through filters of corresponding colours, the images appear as one three-dimensional image. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Anaglyf

Stereo obraz vytvořený překrytím 2 obrazů zachycujících stejné území. Obrazy jsou zobrazeny v komplementárních barvách, obvykle v rudé a modré nebo zelené. Při prohlížení obrazů skrz filtry korespondujících barev obrazy působí jako jeden trojdimenzionální obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Adresovateľný objekt","href":"/glossary/term/7465/sk/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aktívny účastník","href":"/glossary/term/7300/sk/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Akvadukt","href":"/glossary/term/7405/sk/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Anaglyf","href":"/glossary/term/7688/sk/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Aplikačná schéma","href":"/glossary/term/7302/sk/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aplikačné údaje","href":"/glossary/term/7301/sk/a/1/letters","id":"7301"}],"error":null},"term":[{"name":"Anaglyf","language":"SK","description":"Stereo obraz vytvorený prekrytím 2 obrazov zachytávajúcich rovnaké územie. Obrazy sú zobrazené v komplementárnych farbách, zvyčajne v červenej a modrej alebo zelenej. Pri prezeraní obrazov cez filtre korešpondujúcich farieb obrazy pôsobia ako jeden trojdimenzionálny obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"},{"name":"Anaglyph","language":"EN","description":"A stereo image made by superimposing two images of the same area. The images are displayed in complementary colours, usually red and blue or green. When viewed through filters of corresponding colours, the images appear as one three-dimensional image. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"},{"name":"Anaglyf","language":"CZ","description":"Stereo obraz vytvořený překrytím 2 obrazů zachycujících stejné území. Obrazy jsou zobrazeny v komplementárních barvách, obvykle v rudé a modré nebo zelené. Při prohlížení obrazů skrz filtry korespondujících barev obrazy působí jako jeden trojdimenzionální obraz. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7688"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7688/sk/1/letters","current":"7688"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"sk"}}