Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Registr prostorových informací (RPI)

Registr prostorových informací (RPI) je informační systém veřejné správy, který zabezpečuje jednotný přístup ke zdrojům souborů prostorových dat a služeb prostorových dat, včetně jejich metadat. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

Register priestorových informácií (RPI)

Register priestorových informácií (RPI) je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

Register of spatial information (RPI)

Register of spatial information (RSI, in Slovak RPI) is an information system of public administration that provides uniform access to sources of spatial data and spatial data services, including their metadata. [Source: Zákon č. 362/2015 Z.z.]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Rastr","href":"/glossary/term/7685/cz/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Referencování objektu","href":"/glossary/term/7352/cz/r/1/letters","id":"7352"},{"name":"Referenční data","href":"/glossary/term/7356/cz/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Referenční model","href":"/glossary/term/7357/cz/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Referenční mříž","href":"/glossary/term/7484/cz/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Registr (informační systém)","href":"/glossary/term/7359/cz/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Registr prostorových informací (RPI)","href":"/glossary/term/7702/cz/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registr (zdroj informací)","href":"/glossary/term/7358/cz/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Rozlišení","href":"/glossary/term/7360/cz/r/1/letters","id":"7360"}],"error":null},"term":[{"name":"Registr prostorových informací (RPI)","language":"CZ","description":"Registr prostorových informací (RPI) je informační systém veřejné správy, který zabezpečuje jednotný přístup ke zdrojům souborů prostorových dat a služeb prostorových dat, včetně jejich metadat. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"},{"name":"Register priestorových informácií (RPI)","language":"SK","description":"Register priestorových informácií (RPI) je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje jednotný prístup k zdrojom súborov priestorových údajov a služieb priestorových údajov, vrátane ich metaúdajov. [Zdroj: Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","language":"EN","description":"Register of spatial information (RSI, in Slovak RPI) is an information system of public administration that provides uniform access to sources of spatial data and spatial data services, including their metadata. [Source:  Zákon č. 362/2015 Z.z.]","id":"7702"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7702/cz/1/letters","current":"7702"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"cz"}}