Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

n/a

Priestorový údaj

Priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť. [Zdroj: Zákon NIPI <p><a href="http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-3#p2" target="_blank">NIPI</a></p>]

n/a

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Namespace","href":"/glossary/term/7433/en/n/1/letters","id":"7433"},{"name":"National infrastructure for spatial information (NIPI)","href":"/glossary/term/7703/en/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/en/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Natural watercourse","href":"/glossary/term/7410/en/n/1/letters","id":"7410"},{"name":"Navaid equipment","href":"/glossary/term/7481/en/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/en/n/1/letters","id":"7704"}],"error":null},"term":[{"name":"n/a","language":"EN","description":" ","id":"7704"},{"name":"Priestorový údaj","language":"SK","description":"Priestorový údaj je každý údaj o priestorovom objekte s priamym alebo nepriamym odkazom na jeho konkrétnu polohu alebo geografickú oblasť.\n[Zdroj: Zákon NIPI \u003cp\u003e\u003ca href=\"http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-3#p2\" target=\"_blank\"\u003eNIPI\u003c/a\u003e\u003c/p\u003e]","id":"7704"},{"name":"n/a","language":"CZ","description":" ","id":"7704"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7704/en/1/letters","current":"7704"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"en"}}