Pomocník k terminologickému slovníku

Všeobecné informácie

Komponent Terminilogický slovník predstavuje webovú aplikáciu na vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Komponent môže napomôcť aj pri tvorbe metaúdajov ako zdrojová evidencie terminov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Terminologický slovník umožňuje vyhľadávanie termínov v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Podporované prehliadače

Aplikácia je podporovaná vo všetkých prehliadačoch podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ako napr. Internet Explorer 9, Mozilla firefox 17.0.2).

Popis aplikácie

Aplikácia „Terminologický slovník“ funguje na podobnom princípe ako webové prehliadače. Vyhľadávať môžete dvomi spôsobmi:

 1. Zadaním požadovaného termínu do okna vyhľadávania a stlačením tlačidla „Vyhľadať“
 2. Postupnosť krokov vyhľadávania termínu podľa obr. č. 1:
  1. Vpíšte záujmový termín (napr. INSPIRE).
  2. Vyberte jazyk vyhľadávania.
  3. Stlačte tlačidlo „Vyhľadať“.
  4. Zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberte termín záujmu.
  5. Kliknutím na názov termínu zobrazíte definíciu.
Postupnosť krokov pri vyhľadávaní v terminologickom slovníku

Obrázok č. 1: Postupnosť krokov pri vyhľadávaní konkrétneho termínu v terminologickom slovníku.

 1. Kliknutím na písmeno abecedy a prehliadaním zobrazených výsledkov.
 2. Postupnosť krokov prehľadávania terminologického slovníka podľa obr. č. 2:
  1. Kliknite na ľubovoľné písmeno abecedy – spustí sa proces vyhľadávania.
  2. Pre zmenu jazyka stlačte ikonu vlajky podľa požadovanej jazykovej mutácie.
  3. Zo zoznamu výsledkov vyhľadávania vyberte termín záujmu.
  4. Kliknutím na názov termínu zobrazíte definíciu.
Prehľadávanie obsahu terminologického slovníka

Obrázok č. 2: Prehľadávanie obsahu terminologického slovníka výberom písmena abecedy.