Pomocník k štatistickým prehľadom

Všeobecné informácie

Štatistické prehľady sú súčasťou Registra priestorových údajov, ktoré umožňujú prehliadať používateľom formou jednoduchých koláčových grafov obsah Registra priestorových údajov.

Podporované prehliadače

Aplikácia je podporovaná vo všetkých prehliadačoch podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ako napr. Internet Explorer 9, Mozilla firefox 17.0.2).

Popis aplikácie

V súčasnosti sú na stránke štatistických prehľadov zobrazené grafy, ktoré vizualizujú:

  1. Počet metaúdajových záznamov v RPI a informáciu, k akému typu zdroja sú viazané (graf „Metaúdaje“)
  2. Počet služieb, ku ktorým sú v RPI evidované metaúdaje a typ týchto služieb (graf „Služby“)
  3. Počet prispievateľov, ktorí do RPI nahrali svoje metaúdaje a ich typ (graf „Prispievatelia“)
  4. Rozdelenie metaúdajov, podľa toho, aké údaje reprezentujú podľa príloh Smernice INSPIRE (graf „Prílohy“)