Preskočiť hlavnú navigáciu

Operačná prevádzka IS RPI od 15.01.2017

Operačná prevádzka IS RPI od 15.01.2017

Vzhľadom na potrebu zapracovania pripomienok obdržaných v rámci procesu pripomienkovania Informačného systému Registra priestorových informácií (IS RPI) ako aj potreby obdržania systémového certifikátu bude IS RPI spustený do operačnej prevádzky od 15.01.2017.  
Pre zabezpečenie efektívnej spätnej väzby od užívateľov IS RPI ponecháva jeho správca dostupný aj Formulár na nahlásenie podnetov / problémov.