Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácie pre užívateľov RPI

Register priestorových informácií (RPI) vstupom do Operačnej prevádzky poskytuje prístup k priestorovým údajom a službám Povinných osôb (INSPIRE) ako aj Dobrovoľných prispievateľov (Ďaľšie priestorové údaje a služby). V prípade Povinných osôb bude tento proces tvorby prístupov závisieť od plnenia súvisiacich legislatívnych povinností v časovom harmonograme INSPIRE Roadmap a Akčného plánu implementácie INSPIRE v SR za priestorové údaje a súvisiace služby vymedzené témami INSPIRE. V prípade Dobrovoľných prispievateľov PRI umožní tvorbu priestoru na poskytnutie prepojenia k ostatným priestorovým údajom a službám nad rámec definovaný prostredníctvom INSPIRE tém.

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo podnetov na zlepšenia prosím kontaktujte Centrum podpory RPI