Preskočiť hlavnú navigáciu

Operačná prevádzka RPI

Vitajte na webovom sídle Registra priestorových informácií (RPI)

RPI poskytuje v zmysle legislatívnych požiadaviek INSPIRE priestor pre poskytovateľov priestorových údajov a súvisiacich služieb (geozdroje) pre ich dokumentáciu prostredníctvom metaúdajov ako aj užívateľov pre ich vyhľadávanie a následné využívanie.

Informačný systém zároveň za Slovenskú republiku poskytuje Národnú vyhľadávaciu službu, prostredníctvom ktorej sprístupňuje metaúdaje o geozdrojoch pre INSPIRE Geoportál Európskej Komisie, ktorý sprístupňuje štandardizovaným spôsobom geozdroje pre všetky krajiny Európskej únie, vrátane EFTA krajín.