Preskočiť hlavnú navigáciu

Operačná prevádzka RPI

Operačná prevádzka RPI

Dňom 01.02.2017 bol Register Priestorových Informácií (RPI) uvedený do operačnej prevádzky. Táto operačná prevádzka zabezpečí naplnenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek a vytvorí priestor na naplnenie očakávaní v zlepšení prístupu k priestorovým údajom a súvisiacim službám  prostredníctvom Infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike.

Operačná prevádzka RPI je ďalším dôležitým momentom, ktorý prinesie nové povinnosti pre tzv. Povinné osoby (Subjekty, ktoré sú povinné zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a sú povinné zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky) ako aj príležitosť pre Dobrovoľných prispievateľov a užívateľov tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality.