Preskočiť hlavnú navigáciu

Využívanie ukladacích služieb

Ukladacie služby sú v kontexte INSPIRE služby, ktoré umožňujú ukladať kópie súborov priestorových údajov alebo častí týchto súborov, a ak je to možné, priamo vstupovať do týchto súborov (Smernica INSPIRE 2007/2/ES). Príkladom pre INSPIRE ukladacie služby sú medzinárodné štandardy OGC WFS, ATOM prostredníctvom INSPIRE usmernení pre ukladacie sieťové služby.

 

Užívatelia ukladacích služieb môžu ich prostredníctvom pristupovať k predpripraveným súborom priestorových údajov (ATOM, WFS), alebo ich častiam (WFS).

Ich rýchle vyhľadanie v Registri priestorových informácií (RPI) je možné prostredníctvom Vyhľadávania podľa INSPIRE - Typ služby.

 

Obr.1.Vyhľadanie ukladacích služieb v RPI

 

Obr.2.Výsledky vyhľadávania ukladacích služieb v RPI

 

Ak užívateľ pri pokuse o uloženie obsahu ukladacej služby cez odkaz “Uložiť údaje” bude mu zobrazená informačná hláška s nasledovným obsahom:

 

Pripravujete sa uložiť údaje z uvedeného zdroja. Ukladanie môže prebiehať rôznym spôsobom:

-       Odkazom na webové sídlo zodpovednej organizície, z ktorého bude možné údaje uložiť

-       Odkazom na ukladaciu službu (WFS, Atom...)

-       Odkazom na uloženie balíka/archívu údajov priamo do vášho počítača.

Obr.3.Výber možnosti uloženia priestorových údajov v RPI


 

Obr.4.Možnosti pre uloženie  v RPI (dorobiť)

 

Obsah WFS ukladacích služieb je možné uložiť prostredníctvom iných webmapových klientských aplikáciách, pričom je potrebné použiť prístupovú url adresu danej služby, ktorú je možné nájsť v metaúdajoch (položky:Prípojné miesto služby, Možnosti prenosu).

 

 

Obr.5.URL prístupová adresa koncového bodu ukladacej služby v detailnom zobrazení metaúdajov pre danú zobrazovaciu službu v RPI

 

Prístupovú adresu pre danú ukladaciu službu je následne možné vložiť do web mapového klienta (napr. mapshup), kde po výbere typu služby konkrétnych vrstiev priestorových údajov je možné tieto pripojiť a zobraziť. 

   

Obr.6.Pripojenie ukladacej služby prostredníctvom webmapovej klientskej aplikácie mapshup.

 

Obr.7.Vizualizácia obsahu zobrazovacej služby prostredníctvom webmapovej klientskej aplikácie mapshup.

 

Podobne je možné obsah ukladacích služieb pripojiť aj do desktopových gis aplikácií (napríklad QGIS), v ktorých sa najčastejšie tieto služby používajú v kombinácii s ďalšími údajmi napríklad pre pokročilejšie analytické spracovanie alebo kartografické výstupy.

 

Obr.8.Pripojenie ukladacej služby prostredníctvom desktop gis aplikácie QGIS.

 

Obr.9.Pripojenie ukladacej služby prostredníctvom desktop gis aplikácie QGIS.