1. Home
  2. INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC. Zobrazovacia služba

INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC. Zobrazovacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC. Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

INSPIRE zobrazovacia služba k prioritnému datasetu 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/ES (smernica o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 1/10/2022

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023