1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

6/12/2024
10:14 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/12/2024
10:11 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/12/2024
10:11 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/12/2024
10:10 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/12/2024
07:27 AM

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy
Updating metadata record (Editing)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

6/12/2024
07:19 AM

Chránené územia - Európsky diplom Rady Európy
Creating a metadata record (Editing)
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

6/12/2024
06:08 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/11/2024
11:09 AM

Základné sídelné jednotky (ZSJ)
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:08 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava

6/10/2024
07:07 AM

Vyhľadávacia služba ÚGKK
Updating harvesting task
Geodetický a kartografický ústav Bratislava