1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

9/28/2023
11:01 AM

INSPIRE - Geológia - Hydrogeológia - Pramene
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9/28/2023
09:50 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/28/2023
09:49 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Deleting metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9/25/2023
11:53 PM

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:53 PM

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:52 PM

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:44 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:44 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:44 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:43 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:42 PM

Copy of INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:41 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:41 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:40 PM

INSPIRE PD 8,02 Hluková mapa pre hlavné cesty - Lnight. Zobrazovacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:37 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:36 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:36 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lnight
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:33 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:33 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:32 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:32 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
11:28 PM

INSPIRE PD 8,08 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z ciest v aglomeráciách -Lden
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
02:42 PM

INSPIRE - Elektrické prípojky
Updating metadata record (Editing)
Hydromeliorácie, štátny podnik

9/25/2023
02:41 PM

INSPIRE - Elektrické prípojky
Updating metadata record (Editing)
Hydromeliorácie, štátny podnik

9/25/2023
02:39 PM

INSPIRE - Budovy a sklady
Updating metadata record (Editing)
Hydromeliorácie, štátny podnik

9/25/2023
02:34 PM

INSPIRE - Budovy a sklady
Updating metadata record (Editing)
Hydromeliorácie, štátny podnik

9/25/2023
10:12 AM

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
10:09 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Updating metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9/25/2023
08:11 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
08:10 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
08:09 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
08:09 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/25/2023
08:00 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Creating a metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9/25/2023
08:00 AM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie
Deleting metadata record (Editing)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9/23/2023
11:40 PM

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:40 PM

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:32 PM

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:32 PM

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:31 PM

Test INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:28 PM

Copy of INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Deleting metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:25 PM

Copy of INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Creating a metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:24 PM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:24 PM

INSPIRE PD 22,01 Oblasti určené na kúpanie. Ukladacia služba
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:20 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
11:20 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
10:50 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
10:50 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
10:49 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
10:49 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

9/23/2023
10:48 PM

INSPIRE PD 21,01 Miesta odberu pitnej vody
Updating metadata record (Editing)
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava