1. Home
  2. Metadata list

Metadata list

1685 results

Row
Number
ID Title Source Organization Access and use Date
1
Spatial data set
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Neuplatňujú sa žiadne podmienky (CC0 Voľné dielo)
6/12/2024
2
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
3
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
4
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Geografické názvoslovie spolu so štandardizovaným geografickým názvoslovím.
6/10/2024
5
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Výškopis.
6/10/2024
6
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
neuplatňujú sa žiadne podmienky - CC0 Voľné dielo
6/10/2024
7
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
8
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
9
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
10
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
11
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
12
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Vegetácia.
6/10/2024
13
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
14
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
15
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
16
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
17
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Geodetické údaje o RGD sú poskytované podľa cenníka dostupného na stránke http://www.gku.sk/docs/cennik_gku.pdf.
6/10/2024
18
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
19
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
20
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
21
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
22
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
23
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
24
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
25
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
26
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
27
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
28
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
29
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
30
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
31
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
32
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Pozri pomoc aplikácie.
6/10/2024
33
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa poskytujú v zmysle obchodných a licenčných podmienok za poplatok podľa platného cenníka.
Bezplatne je poskytovaná WMS Antropogénne prvky.
6/10/2024
34
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
35
Spatial data set serie
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
36
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sú poskytované bezplatne.
Bezplatne je poskytovaná WMS Administratívne hranice.
6/10/2024
37
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
1. Vektorové mapy určeného operátu sú verejne prístupné bez poplatku: https://www.katasterportal.sk/kapor/
2. Kópiu z vektorovej mapy určeného operátu ako verejnú listinu poskytuje príslušná správa katastra. Výkony sú spoplatňované podľa položky 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3. Vektorovú mapu určeného operátu ako údaj informatívneho charakteru poskytuje Geodetický a kartografický ústav Bratislava. Výkony poskytované Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava sú spoplatňované podľa cenníka www.gku.sk/docs/Cennik_gku.pdf.
6/10/2024
38
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Údaje sa neposkytujú.
Bezplatne je poskytovaná WMS Historická mapa III. Vojenského mapovania.
6/10/2024
39
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
40
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
41
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
42
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
43
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
44
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
45
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
46
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
47
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
48
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
49
Spatial data service
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
CC BY Creative Commons Attribution („uvedenie autora“) 4.0
6/10/2024
50
Spatial data set
Geodetický a kartografický ústav Bratislava
Na ZBGIS Raster sa vzťahujú podmienky poskytovania a používania údajov, ktoré sú dostupné na stránke https://www.geoportal.sk/files/podmienky_pouzivania_udajov.pdf
Údaje sú poskytované bezplatne.
6/10/2024