1. Home
  2. List of obliged persons and third parties

List of obliged persons and third parties

28 results

Row
Number
ID Subject Name Subject Category Sector / department Tools
1
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
2
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
3
Obligation Person
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
4
Voluntary Contributor
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
5
Obligation Person
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
6
Obligation Person
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
7
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
8
Obligation Person
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
9
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
10
Obligation Person
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
11
Obligation Person
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
12
Obligation Person
Ministerstvo kultúry SR
13
Obligation Person
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14
Obligation Person
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
15
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
16
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
17
Obligation Person
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
19
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
20
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
21
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
22
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
23
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy
24
Obligation Person
Ministerstvo zdravotníctva SR
25
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
26
Obligation Person
Ministerstvo životného prostredia SR
27
Obligation Person
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
28
Obligation Person
Bez príslušnosti k orgánu štátu a štátnej správy