1. Home
  2. SDR
  3. Articles

Articles

RPI

In order to prepare the launch of the new version of the Spatial Information Register, the so-called For production version has been released.

6/30/2022 INSPIRE

On December 9, 2022, the Ministry of the Environment of the Slovak Republic organized the 16th INSPIRE ESPUS training focused on the topic "RPI 2.0 Testing". The article provides outputs from this event.

Outputs of the 12th INSPIRE ESPUS Training "INSPIRE Validation"
6/30/2022 RPI

On November 18, 2022, the Ministry of the Environment of the Slovak Republic organized the 12th INSPIRE ESPUS training focused on the topic "INSPIRE Validation". The post provides outputs from this event.

EN Konzultácia návrhu Slovenská Republika Infrastructure for spatial information in Europe Country Fiche a monitoringu 2022
6/30/2022 Rado Chudý

V súvislosti so zabezpečením legislatívnych požiadaviek v oblasti INSPIRE monitoringu a podávania správ sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu návrh SK INSPIRE Country Fiche a monitoringu 2022.

EN Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Workshop
6/30/2022 Rado Chudý

Pozývame Vás na úvodný INSPIRE ESPUS Workshop zameraný na tému "INSPIRE požiadavky a očakávania".

EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Workshopu
6/30/2022 Rado Chudý

Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 07.04.2022 1.workshop v rámci projektu ESPUS: INSPIRE požiadavky a očakávania. Podujatie bolo zamerané na posilnenie diskusie INSPIRE implementácie a ďalšieho rozvoja, interakciou so zástupcami dotknutých subjektov. Príspevok prináša sumarizáciu výstupov, ktoré budú slúžiť pre optimalizáciu ďalších súvisiacich podujatí a aktivít.

EN Pozvánka na 1.INSPIRE ESPUS Školenie
6/30/2022 Rado Chudý

Pozývame Vás na prvé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Zber a tvorba priestorových údajov".

EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Školenia
6/30/2022 Rado Chudý

Dňa 05.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 1.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Zber a vstupy priestorových údajov”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

6/30/2022 Rado Chudý

Pozývame Vás na druhé INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému "Základy INSPIRE“.

EN Výstupy 2.INSPIRE ESPUS Školenia “Základy INSPIRE”
6/30/2022 Rado Chudý

Dňa 22.06.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 2.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Základy INSPIRE”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.