1. Home
  2. SDR
  3. News

News

5/9/2023 RPI

Due to the extraordinary technical shutdown of the services of the IAM ÚPVS module, it will not be possible to log in to the SDR from May 19, 2023 (Friday) from 10:00 p.m. to May 21 (Sunday) 2023 until 8:00 p.m. We do apologize for the limitation caused and thank you for your understanding.

6/30/2022 RPI

The Ministry of the Environment of the Slovak Republic is preparing a new version of the Spatial Information Register (v.2.0). In preparation for its smooth deployment to production, "stage" version for testing has been made avaliable..

6/30/2022 Rado Chudý

Česká informačná agentúra životného prostredia a Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Vás pozývajú na 12. ročník konferencie Inspirujme se... uživateľmi, ktorý sa tento rok uskutoční v dňoch 5. – 6. 10. 2021 v Prahe za podpory Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

6/30/2022 Rado Chudý

CENIA, česká informační agentura životního prostředí pozýva záujemcov na seminár "Den s INSPIRE".

6/30/2022 Rado Chudý

Správna dokumentácia priestorových údajov a služieb prostredníctvom metaúdajov môže napomôcť k zlepšeniu ich vyhľadateľnosti a podporiť ich využívanie. Na základe doterajších skúseností sprístupňuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na konzultáciu dokument "Register priestorových informácií - Usmernenie pre tvorbu a revíziu metaúdajov".

6/30/2022 Rado Chudý

Pozývame Vás na úvodnú konferenciu k projektu Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS) na podporu implementácie INSPIRE v Slovenskej republike.

6/30/2022 Rado Chudý

Pre záujemcov o sumárny prehľad noviniek z oblasti priestorových údajov a súvisiacej infraštruktúry Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pripravilo INSPIRE INFO newsletter.

6/30/2022 Rado Chudý

Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 30. septembra 2021 celodennú konferenciu INSPIRE ESPUS. Podujatie bolo zamerané na problematiku zdieľania a využívania geopriestorových údajov a služieb v oblasti životného prostredia, ako aj v širšom kontexte podpory digitálnych služieb štátu. Aj keď podujatie prebehlo v online prostredí, účasť ktorá sa pohybovala okolo 100 účastníkov potvrdila opodstatnenosť a aktuálnosť adresovaných tém.

6/30/2022 Rado Chudý

V termíne od 25-29.10.2021 bude prebiehať 14.ročník podujatia INSPIRE conference 2021 s podtitulom "Towards a Common European Green Deal data space for environment and sustainability".

6/30/2022 Rado Chudý

Dňa 18.11.2021 v termíne 13:15 – 15:30 organizuje RWS (Holandské ministerstvo infraštruktúry a vodného hospodárstva) a DataCove workshop zameraný na zdieľanie skúseností v oblasti implementácie INSPIRE Coverages.