1. Home
  2. Typológia sídel podľa polohy voči krajinotvorným prvkom [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Typológia sídel podľa polohy voči krajinotvorným prvkom [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Typológia sídel podľa polohy voči krajinotvorným prvkom [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Source type:

Spatial data set

Source content:

Atlas krajiny Slovenskej republiky - kapitola 6.2. Sídla - typológia sídel podľa polohy voči krajinotvorným prvkom (na rovine, v doline/kotline, na úpätí, na sútoku riek, vo vrchoch a pahorkatine) obec, okres, počet obyvateľov a administratívny význam (okresné a krajské mesto).

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 4/1/2002

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 1500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.810862°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Northernmost coordinates: 49.810862°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Northernmost coordinates: 49.810862°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Spôsob vytvorenia: konverzia rastrového formátu do vektorového. Spôsob georeferencovania: prepočtom z DTP (výkresových) súradníc do GK zobrazenia pomocou kontrolných bodov (cca 750). RMS bola stanovená ex-post iba pre niekoľko vybraných vrstiev podobnej presnosti a je cca 380 m. Transformácia: afinná. Poznámka: DTP spracovaná manuálna mapa 1:1 500 000

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024