1. Home
  2. INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE prioritný dataset 33,01 Body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov (podľa smernice 91/271/EEC), reportovaný v roku 2022 (stav v roku 2020).

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 2/23/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2 Name: geopackage+sqlite3 Version: uknown

Resource quality information

Lineage:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/30/2024