1. Home
  2. INSPIRE - Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Štátna meteorologická sieť - Sieť meteorologických staníc - Sieť synoptických meteorologických staníc: Zobrazovacia služba

INSPIRE - Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Štátna meteorologická sieť - Sieť meteorologických staníc - Sieť synoptických meteorologických staníc: Zobrazovacia služba

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Zariadenia na monitorovanie životného prostredia - Štátna meteorologická sieť - Sieť meteorologických staníc - Sieť synoptických meteorologických staníc: Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

INSPIRE WMS Zobrazovacia služba k datasetu Štátna meteorologická sieť - Sieť meteorologických staníc - Sieť synoptických meteorologických staníc z témy Zariadenia na monitorovania životného prostredia v Annex III

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
RNDr. Marián Jakubek
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 4/6/2022Revision: 5/18/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

9/8/2023