1. Home
  2. INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Trenčianskeho kraja

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Trenčianskeho kraja

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Trenčianskeho kraja

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada "INSPIRE - UO_Katastrálna parcela E v KÚ Trenčianskeho kraja" obsahuje údaje z určeného operátu (parcely registra E) v údajovom modeli požadovanom smernicou INSPIRE.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)
Chlumeckého 2
820 12, Bratislava 212
Bratislavský kraj
Slovenská republika
info@skgeodesy.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 4/13/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 1000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.32°
Southernmost coordinates: 48.49°
Easternmost coordinates: 18.83°
Westernmost coordinates: 17.35°
Northernmost coordinates: 49.32°
Westernmost coordinates: 17.35°
Easternmost coordinates: 18.83°
Southernmost coordinates: 48.49°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 17.35°
Easternmost coordinates: 18.83°
Southernmost coordinates: 48.49°
Northernmost coordinates: 49.32°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Údaje vznikli transformáciou údajového modelu (ÚM) vektorovej mapy určeného operátu do ÚM podľa INSPIRE špecifikácie pre tému Parcely katastra nehnuteľností.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/11/2024