1. Home
  2. Nerastné suroviny SR M 1 : 500 000

Nerastné suroviny SR M 1 : 500 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Nerastné suroviny SR M 1 : 500 000

Source type:

Spatial data set

Source content:

Nerastné suroviny Slovenska (J. Zuberec et al., 2004), M 1 : 500 000 Súbor máp prehľadnou formou sprístupňuje informácie o distribúcii a zásobách na ložiskách a významných výskytoch nerastných surovín na území Slovenska.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Mapa vznikla z výsledkov riešených geologických úloh Metalogenetické hodnotenie územia SRa Komplexné zhodnotenie nerastných surovín SR.

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/25/2024