1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMS - Historická mapa III. vojenského mapovania

Zobrazovacia služba WMS - Historická mapa III. vojenského mapovania

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMS - Historická mapa III. vojenského mapovania

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Webová mapová služba zobrazuje mapové dielo III. vojenského mapovania v mierke 1:25 000 z obdobia 1875 – 1883 a reambulované v 20. - 50. rokoch 20. storočia. Mapové podklady boli poskytnuté z archívu Topografického ústavu v Banskej Bystrici. Mapové listy boli skenované v roku 2007 v Slovenskej agentúre životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici s rozlíšením hustoty snímania 400 DPI v čiernobielej a sivej (grayscale) farebnej hĺbke vo formáte TIFF. Rastrové mapové listy boli transformované do súradnicového systému S-JTSK metódou elastickej transformácie v roku 2016 v spolupráci SAŽP v Banskej Bystrici, STU Bratislava a VÚGTK Zdiby.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/hm_III_vm/service.svc/get?service=wms&request=getcapabilities

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface Publication: 11/23/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024