1. Home
  2. Farmy - Ukladacia služba

Farmy - Ukladacia služba

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Farmy - Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

INSPIRE ukladacia služba pre údaje o farmách

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Plemenárske služby Slovenskej republiky
Jozef Páleník
Starohájska 29
85227, Bratislava
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 11/3/2020

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Národná legislatíva Publication: 10/20/2009 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2009 Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023