1. Home
  2. Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu: Ukladacia služba

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu: Ukladacia služba

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu: Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

Ukladacia služba poskytujúca údaje z datasetu Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom - Register úložísk ťažobného odpadu.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 8/8/2013

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024