1. Home
  2. Rúrová sieť: Ukladacia služba

Rúrová sieť: Ukladacia služba

Hydromeliorácie, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Rúrová sieť: Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

Ukladacia služba poskytuje feature types tvoriace sústavu závlažovacích systémov v správe štátneho podniku Hydromeliorácie, š. p. na území Slovenskej republiky. Sústavu tvoria objekty datasetov Plochy závlah, Rúrová sieť, Čerpacie stanice a Hydranty. Údajové zdroje sú v pôvodnom údajovom modeli.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
+421240258212

Národné lesnícke centrum
Matúš Gápel
T. G. Masaryka 22
96001, Zvolen
Banskobystrický kraj
Slovensko
+421455314294

Resource published/last revised/created date:

Creation: 11/15/2021Publication: 11/22/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
+421240258212

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023